پخش تراکت تک چسب

پخش تراکت تک چسب تهران تراکت

توجه به اینکه یکی از روش های پر کاربرد در توزیع اوراق تبلیغاتی پخش تراکت تک چسبه است. چرا که احتمال دیده شدن تراکت خیلی بیشتر از سایر روش ها است.

نحوه انجام این شیوه به این شکل است که تراکت پخش کن کنار ورودی  ۲ عدد تراکت با یک چسب نصب می کند.

جهت پخش تراکت خود فقط کافی است با ما تماس بگیرید.