پخش تراکت دو چسب

پخش تراکت دو چسب تهران تراکت

در این نحوه پخش تراکت، تراکت پخش کن کنار ورودی  ۲ عدد تراکت با دو چسب نصب میکند.

مطمئنا نصب دو چسب باعث ماندگاری بیشتر تراکت بر روی دیوار خواهد بود  پخش تراکت به صورت نصب دوچسب بسیار  مثمرثمر تر است.

برای پخش تراکت در تمام نقاط تهران  فقط کافی است با ما تماس بگیرید.