پخش تراکت پستی

پخش تراکت پستی تهران تراکت

دیگر روش پخش تراکت، پخش تراکت  به صورت پستی میباشد. نحوه اجرای این روش به این شکل میباشد:

تراکت پخش کن به ازای هر صندوق پست  یک عدد تراکت قرار میدهد. در این شیوه فقط ساختمان هایی که داری صندوق پست هستند پوشش داده میشوند.

جهت اعزام نیرو ظرف کمتر از نیم ساعت به تمام مناطق تهران و حومه فقط کافی است با ما تماس بگیرید.