پخش تراکت تک چسب تهران تراکت

توجه به اینکه یکی از روش ها پر کاربرد
در توزیع اوراق تبلیغاتی پخش تراکت تک چسبه است. چراکه احتمال دیده شدن تراکت خیلی بیشتر از سایر روشها است.

نحوه انجام این شیوه به این شکل که تراکت پخش کن کنار ورودی  2 عدد تراکت با یک چسب نصب می کنید.

جهت پخش تراکت خود فقط کافی است با ما تماس بگیرید.   09122264508 یغمائی