پخش تراکت در ادارات تهران تراکت

پخش تراکت در ادارات و شرکتها  یکی از بازارهای هدف صاحبان کسب کار و مدیران مشاغل مختلف است. داشتن روابط عمومی بالا  قدرت رایزنی از جمله ویژگی ها که یک تراکت پخش کن در هنگام توزیع اوراق تبلیغاتی در مناطق اداری میبایستی دارا باشد.

شرکت تهران تراکت با نیروها خانم خوش برخورد و آموزش دیده به بهترین نحوه و با کیفیت بالا تراکت های شما توزیع مینماید.

جهت کسب اطلاعات دقیق و کامل تر برای پخش تضمینی تراکت با مشاورین ما تماس بگیرید

09122264508 یغمائی