پخش تراکت دوچسب

در این نحوه پخش تراکت، تراکت پخش کن کنار ورودی  2 عدد تراکت با دو چسب نصب میکنید.

مطمئنا نصب دوچسب باعث ماندگاری بیشتر تراکت بر روی دیوار خواهد بود  پخش تراکت بصورت نصب دوچسب بسیار  مثمرثمر تر است.

برای پخش تراکت در تمام نقاط تهران  فقط کافی است با ما تماس بگیرید

در کمترین زمان بهترین تراکت پخش کن در اختیار شما خواهد بود.              09122264508 یغمائی